Тон карта за дрво во ентериери

Користете транспарентни бои кога сакате да ја задржите природната убавина на дрвото. Тон картата содржи 30 транспарентни бои. Природната боја на дрвото, сјајот, видот и неговата порозност како и слоевите секогаш ќе влијае на крајниот резултат.

Препорачано е тестирање на производот.
НАПОМЕНА!


Боите кои се прикажани на екранот се електронски произведени. Не се вистинските реални модели на боја, бидејќи структурата на материјалот, сјајот, осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечниот избор на боја секогаш избирајте го од тон карта со помош на вашиот продавач во опкружувања и услови за какви таа боја е наменета.