Лак лазура за дрво во ентериер

3459 (Rowanberry)

3459 (Rowanberry)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: EP

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 186, 97, 80 (BA6150)

LAB вредност: 53.66, 35.69, 29.68