Бои за подови

Floor colour cardТон картата за подови има 20 нијанси за создавање на индивидуален свет на бои.2100
 

2100

2101
 

2101

2102
 

2102

2103
 

2103

2104
 

2104

2105
 

2105

2106
 

2106

2107
 

2107

2108
 

2108

2109
 

2109

2110
 

2110

2111
 

2111

2112
 

2112

2113
 

2113

2114
 

2114

2115
 

2115

2116
 

2116

2117
 

2117

2118
 

2118

2119
 

2119НАПОМЕНА!

Боите кои се прикажани на екранот се електронски произведени. Не е вистински одраз на реалните модели на боја , бидејќи структурата на материјалот , сјајот и осветлувањето , делува на перцепцијата на бојата..Конечната боја секогаш изберете ја од тон карта со помош на вашите трговци во  опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.