2106

2106
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Floor Paints Colour Card


База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 140, 152, 180 (8C98B4)

LAB вредност: 63.18, 0.58, -15.44