2115

2115
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Floor Paints Colour Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 202, 202, 201 (CACAC9)

LAB вредност: 81.84, -0.42, 0.80