2116

2116
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Floor Paints Colour Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 169, 169, 164 (A9A9A4)

LAB вредност: 69.74, -1.13, 2.72