2119

2119
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Floor Paints Colour Card


База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 213, 176, 109 (D5B06D)

LAB вредност: 74.79, 7.37, 38.19