Tunto Stone тон карта

Tunto Colour card

Tunto Stone е нијансиран завршен премаз за ентериери, направен од фински камен кој создава волшебно и природно чувство. Колку текстурата е погруба, толку бојата ќе дојде до израз.

Tunto Stone има 4 стандардни бои кои се користат, светла, сива, црвена и црна гранитна. Светлата и сивата нијанса може да се нијансираат во 25 други бои. Бојата на површината секогаш благо ќе просејува низ Tunto, така што базата мора да биде избрана од предложените бои на тон картата пред нанесувањето на Tunto премазот.

Погледнете ја предложената основна боја во рамките на боите за камани премаз.


Напомена! Tunto е направен од природен камен и бојата може да варира во зависност од серијата и потеклото на каменот. Површината ќе биде груба.


Tunto Stone стандардни бои

Светла KPA H497 - која се тонира, сива KPC K487 која исто така се тонира, црвена гранитна S471, црна Y498Tunto Stone избор на боиНАПОМЕНА!

Боите кои се прикажани на екранот се електронски произведени. Не е вистински одраз на реалните модели на боја , бидејќи структурата на материјалот , сјајот и осветлувањето , делува на перцепцијата на бојата..Конечната боја секогаш изберете ја од тон карта со помош на вашите трговци во  опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.