Тон карта за Tunto Hieno и Tunto Karhea

colourcard TuntoTunto е производ од групата на тридимензионални завршни текстури Tunto Fine, Tunto Karhea (и Tunto Stone за овој произзвод постои посебна тон карта).

Минералите во текстурниот премаз овозможува површината да се менува во зависност од светлината.

Со различни алати, Tunto премазите може да се применуваат на различни површински текстури.

Tunto Karhea дава груб изглед и чувство како камен. Колку е површината погруба толку повеќе се постигнува ефектот.

НАПОМЕНА!

Боите кои се прикажани на екранот се електронски произведени. Не е вистински одраз на реалните модели на боја , бидејќи структурата на материјалот , сјајот и осветлувањето , делува на перцепцијата на бојата..Конечната боја секогаш изберете ја од тон карта со помош на вашите трговци во  опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.