J458 (Fluorite)

J458 (Fluorite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: AP

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 197, 181, 155 (C5B59B)

LAB вредност: 75.06, 2.45, 15.03

Exact NCS shade: 2510-Y16R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.8