J462 (Gold ore)

J462 (Gold ore)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: AP

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 197, 167, 139 (C5A78B)

LAB вредност: 71.43, 8.17, 18.69

Exact NCS shade: 2616-Y35R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2020-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 3