J493 (Topaz)

J493 (Topaz)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: AP

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 183, 193, 191 (B7C1BF)

LAB вредност: 77.56, -4.04, -0.68

Exact NCS shade: 2206-B67G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2005-B80G

ΔE за стандардна нијанса: 1.5