K484 (Granulite)

K484 (Granulite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: AP

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 182, 165, 146 (B6A592)

LAB вредност: 69.45, 4.01, 11.89

Exact NCS shade: 3208-Y32R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3010-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.7