L408 (Carneole)

L408 (Carneole)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 170, 102, 81 (AA6651)

LAB вредност: 52.07, 26.68, 26.42

Exact NCS shade: 3346-Y62R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3050-Y60R

ΔE за стандардна нијанса: 1.6