M367 (Aquamarine)

M367 (Aquamarine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 40, 86, 90 (28565A)

LAB вредност: 32.56, -18.10, -8.34

Exact NCS shade: 6133-B26G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6530-B30G

ΔE за стандардна нијанса: 3