N422 (Rhodonite)

N422 (Rhodonite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 126, 75, 78 (7E4B4E)

LAB вредност: 39.01, 23.76, 10.59

Exact NCS shade: 4737-Y93R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5030-R

ΔE за стандардна нијанса: 3.4