S481 (Staurolite)

S481 (Staurolite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 137, 124, 118 (897C76)

LAB вредност: 53.56, 4.86, 5.59

Exact NCS shade: 5307-Y69R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5005-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 3.4