X457 (Apatite)

X457 (Apatite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: AP

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 195, 184, 156 (C3B89C)

LAB вредност: 75.75, 0.30, 15.25

Exact NCS shade: 2411-Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.5