X497 (Lava)

X497 (Lava)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 88, 86, 80 (585650)

LAB вредност: 36.24, 0.04, 3.63

Exact NCS shade: 7703-G90Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7502-Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.9