Y401 (Quartz)

Y401 (Quartz)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 233, 217, 197 (E9D9C5)

LAB вредност: 88.00, 3.11, 11.56

Exact NCS shade: 1007-Y38R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0907-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 0.9