Секоја година Tikkurila избира боја на годината која е во склад со современите трендови, појави и расположенија.