Богатата боја K319 Flamingo го одразува стилот и карактерот на егзотичните птици. Визуелното отелотворување на бојата ја возбудува имагинацијата во природата и модата, киното и внатрешноста. За Tikkurila K319 Flamingo, одговорот е ранливоста на светот и симбол на отвореност кон нови идеи


_jpg