Сјајот и текстурата влијае на перцепцијата на бојата

Colours - Gloss grades


При изборот на бојата треба да се земе во предвид влијанието на сјајноста на бојата. Како што се се зголемува сјајот на бојата сатурацијата на бојата е поголема така што степенот на присутноста на светлина и темнина се менува.

Друг фактор кој влијае на сјајот е колку бојадисаните површини се отпорни на чистење. Правилото е дека колку  површините се посјајни и потврди, толку се поотпорни и полесни на чистење.

Боите на Tikkurila доаѓаат во шест различни степени на сјај: висок сјај, сјај, полу-сјај, мат и полн мат.

Степенот на сјај може да се измери под агол од 60 степени. Количината на светлина која ќе се рефлектира од црна стаклена плоча има основна вредност од 100 единици, во зависност од тоа која сјајност на боја се разгледува.