Tikkurila Color Studio

Во 2016 година се отвори првото Color Studio во Македонија, поточно во Гостивар, а веќе на почетокот на 2017 се отвори и второто Color Studio, лоцирано во Скопје. Color Studio претставуваат каде што купувачите можат на едно место да добијат стручна помош во врска со уредувањето на својот простор, а професионалците во оваа област можат да се запознаат со техничките карактеристики со дополнителна едукација.

Tikkurila е водечки производител на декоративни премази во Финска, Шведска, Русија и балтичките земји. Заедно со водечките дистрибутери на материјали за завршни работи во градежништвото, потрошувачите, професионалците и индустриските корисници им овозможуваат прилагодени и еколошки одржливи решенија за заштита и декорација со дополнителна едукација на едно место.

Color Studiо-то претставува функционален простор со модерен дизајн, а главна цел е професионалците и потрошувачите на професионален, квалитетен и креативен начин да се запознаат со сите технички карактеристики, предности и начини на подготовка на производите за употреба во рамки на декоративниот и градежниот материјал.


Колор студиото на своите потрошувачи на едно место им овозможува:


1. Асортиман

Широк избор на Tikkurila производи на едно место

2. Пријатен амбиент

Пријатен амбиент за избор на дизај и производи

3.Консултација

Бесплатна стучна помош

4. Инспирација

Посебна опрема за избор на најдобри комбинации на бои. Прикажување на различни материјали со можни текстури, нијанси, сјај и финален изглед.

5. Избор на бои

Можност за избот помеѓу 20.000 нијанси по Symphony Opus тон карта.

6. Едукација

Едукација за техничките карактеристики на производите, стручни совети и демонстрација на вградените материјали со помош на теоретска обука.


Tikkurila Color Studio

Бул. 3-та Македонска Бригада бр. 41- локал 5, Скопје

Телефон за контакт 077 404 404


Tikkurila Color Studio

Нова населба Млаки- Гостивар

Телефон за контакт: 070 378 549