Повеќе фотографии оставаат простор за имагинација

Пејсажот на савана со кој ќе бида опкружени вашите деца буди волшебна имагинацја и фантазија кои се важни елемнти за развој на децата. Авантуристичкиот дух секогаш ќе биде присутен. Изборот на смирени бои, без силни контрасти, позадината на собата истовремено ќе биде мирна, во спротивнсот со останатите елементи на ентериерот кои се доволно енергични.

Проектирањето на слики ќе ја создадат посакуваната атмосфера. Можете да направите сопствена тема и по потреба многу лесно да ја прилагодите големината на сликата на ѕидот.


Инструкции за корисници

1. Нанесете ја Joker бојата наѕид и оставете да се исуши.

2. Направете шара, со проектирање на слика на ѕидот со помош на видео или слајд проектор, така што ќе ги следите контурите со молив.

3.Внимателно обоите ја сликата користејќи четки со различни ширини или краток ваљак.  Ваљак
 
Четка