Премачкување на дрвени површини врати и прозорци со водоразредлив лак

1,čišćenje

1. Исчистете ја површината од нечистотии и прашина користејќи четка. Со челична шпахтла отстранете ја смолата.

Required tools:

 
 
Smirgla

2. Навлажнете ја површината со вода сосема малку и оставете да се исуши. После тоа ишмирглајте ја површината.

Required tools:

 
a.cetka

3. Израмнете ја површината со шмиргла. Со четка или крпа отстранете ги честиците прашина.

Required tools:

 
 
spahtla

4. Вдлабнатините и нерманините на повшрината израмнете ги со полнило за дрво.

Required tools:

 
a.cetka

5. Израмнете ја површината со шмиргла. Со четка или крпа отстранете ги честиците прашина.

Required tools:

 
 
Kiva lak

6. На површината нанесете 1-3 слоја лак за мебел Kiva. Првиот слој на лак разредете го со 20-30% вода. Помеѓу нанесувањата на слоевите нежно избрусете ја површината и отстранете ја прашината со четка или крпа. Се препорачува нанесување на 2-3 слоја лак.

Required tools:

 
 
 
Kiva bezbojna

7. За дополнителна заштита нанесете 1-2 слоја безбоен лак Kiva.

Required tools:

 
 
 
čišćenje

8. После употреба темелно исчистете го алатот со вода и детергент и добро исплакнете го.