Видео инструкции за бојадисување

На оваа страна можете да го видите точниот процес и методот на бојадисување на различни површини и подлоги во ентериер и екстериер. Посебно внимание е посветено на методот на декоративно бојадисување.

Видео снимките ќе им помогнат не само на професионалците туку и на "направи сам" потрошувачите во работата со Tikkurila материјалите.