Checklist

Додајте на вашата листа на посакувани производи што би сакале да ги купите. Доколку го видите овој знак,  со клик на него производот ќе биде прикажан на листата за купување.

Кога ќе завршите со креирање на листата можете да си ја пратите на себе во облик на линк по пат на електронска пошта.