Tikkurila Color Studio во Гостивар

Во 2016 година се отвори првото Color Studio во Македонија, поточно во Гостивар каде што купувачите можат на едно место да добијат стручна помош во врска со уредувањето на својот простор, а професионалците во оваа област можат да се запознаат со техничките карактеристики со дополнителна едукација. 

Tikkurila е водечки производител на декоративни премази во Финска, Шведска, Русија и балтичките земји. Заедно со водечките дистрибутери на материјали за завршни работи во градежништвото, потрошувачите, професионалците и индустриските  корисници им овозможуваат прилагодени и еколошки одржливи решенија за заштита и декорација со дополнителна едукација на едно место.

Color Studiо-то претставува функционален простор со модерен дизајн, а главна цел е професионалците и потрошувачите на професионален, квалитетен и креативен начин да се запознаат со сите технички карактеристики, предности и начини на подготовка на производите за употреба во рамки на декоративниот и градежниот материјал.


Колор студиото на своите потрошувачи на едно место им овозможува:


1. Асортиман

Широк избор на Tikkurila производи на едно место

2. Пријатна атмосфера

Пријатна атмосфера за избор на дизај и производи

3.Консултација

Бесплатна стучна помош

4. Инспирација

Посебна опрема за избор на најдобри комбинации на бои. Прикажување на различни материјали со можни текстури, нијанси, сјај и финален изглед.

5. Избор на бои

Можност за избот помеѓу 20.000 нијанси по Symphony Opus тон карта. 

6. Едукација

Едукација за техничките карактеристики на производите, стручни совети и демонстрација на вградените материјали со помош на теоретска обука.


Tikkurila Color Studio

Нова населба Млаки- Гостивар

Телефон за контакт 070 378 549