Производи

Информациите за карактеристиките на производите и погодноста за различни примени се прикажани во табелата подоле заедно со упатството за безбедност во користење и заштита на животната средина.