Производи

Информациите за карактеристичните производи и погодноста за различни примени е прикажан во табелата подоле заедно со упатството за безбедност во користење и заштита на животната средина.