Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
M1
 

Betolux Akva - боја за подови

Водоразредлив акрилен - полиуретански премаз за заштита на бетонски и дрвени површини во ентериер.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior floorsThe paint is water-borneTool: rollerTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
7
m2/l
ЗА ПРИПАДНИЧКИТЕ НА ПОУБАВИОТ ПОЛ

За да ги заштитите вашите подови од оштетувања, користете Betolux Akva, модерна боја за подови. Тоа гарантира мазен прекрасен финиш кој ќе ја поедностави грижата за подните површини и ќе придонесе за естетскиот изглед на вашиот дом.

РАЗНОВИДНА УПОТРЕБАТА

Tikkurila Betolux Akva бојата за подови може да се применува како на бетонски така и на дрвени подни површини во ентериерот. Betolux Akva може да ја користите за обнова на подовите што претходно биле обложени со епоксидни или алкидни бои.

ИНСПИРАЦИЈА ПОД ВАШИТЕ НОЗЕ

Препуштете се и уживајте во креативниот дел на работата – изборот на бои. Betolux Akva е достапна во 20 нијанси тонирани според Floor Paints – Тон карта Боја за подови.


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
26.11.2012
(Претходна дата 09.05.2012)
 

Betolux Akva - боја за подови

Опис
Водоразредлив акрилен полиуретански премаз за заштита на бетонски и дрвени подни површини во ентериери.
Карактеристики на произвоодот

Се користи за заштита на бетонски и дрвени површини во ентериери. Погодна е за преработка на боја на подови кои предходно биле боени со алкидни и епоксидни бои или површини предходно третирани со епоксиден лак.


Перпорачана употреба
Бетонски и дрвени подови како и скали во станбени, деловни и магацински простории. Исто така е погоден за употреба на бетонски и дрвени подови во ентериери кои се изложени на хемиски и механички влијанија.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior floors The paint is semi-gloss The paint is water-borne Tool: roller Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
7
m2/l
Базни бои
A, C and F
Палета на бои
Нијанси достапни по Tikkurila тон карта за бои за подови. Покрај овие, голем дел може да се најдат и во Tikkurila Symphony тон картата.
Стандардна боја: Сива 2116
Colour Cards
Степен на сјај
Semi-gloss
Градежен материјал (емисиона класа)
M1
Покривност
5-7 m2/l.
Пакување
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l, стандардна 3 l и 10 l.
Разредувач
Water
Метод на примена
Четка или ваљак.
Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Површинскиот слој е сув после 15 минути. Подовите се спремни за употреба после 24 часа. Конечна цврстина и трајност се постигнува после две недели.


Отпорност на хемикалии
Отпорен е на слаби расворачи. Не е отпорен на јаки растворачи.
Содржина на цврсти материи
n. 35 %
Густина
n. 1,1-1,2 kg/l, ISO 2811
Начин на чување
Заштита од мраз.
Шифра на производот
412_6001/3

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се бои мора да биде сува најмалку 4 недели пред нанесувањето на бојата. Релативната влажност на бетонот мора да биде помалку од 97%. Во текот на нанесувањето и сушењето на бојата температурата на површината и воздухот мора да биде најмалку + 10 º C, а релативната влажност на воздухот помалку од od 80%.
Припрема
Небоени површини:
Бетонски подови: Отстранете го горниот слој на цементот со машина за брусење. Отстранете ја прашината од брусење.
Дрвени подови: Отстранете ја прашината, маслото или маснотијата. Сите пукнатини премачкајте ги со Tikkurila лак.
Предходно боени површини:
Предходно боените површини измијте ги со средство за чистење темелно, измијте ги со вода и оставете ги да се исушат. Отстранете ја старата и излуштена боја. Внимателно избрусете ја површината. После тоа отстранете ја прашината.
Application
Пред употреба добро промешајте ја бојата.
Чистење на алатот
После бојадисувањето алатот измијте го со вода, или Tikkurila средство за отстранување на бои.
Упатство за одржување
Бојадисаната површина ја постигнува својата хемиска отпорност после две недели од нанесувањето. За тоа време избегнувајте чистење. Површината бришете ја со крпа, четка или метла. За валканите површини користете неутрални (pH 6-8) средства за чистење.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(cat A/i) max.140 g/l (2010).

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Safety Data Sheet - Betolux Akva

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете ги во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR: not classified
sre111212 / dco111108 / mli130109 / ars190109 / 4126001-

Colors

Тон карта на бои за подови

Established in 1862, Tikkurila develops, markets and produces paints and coatings for DIY and professional users and for industrial applications. Tikkurila combines the traditions of paintmaking with the latest technological achievements and environmental awareness. The consistently high quality of products and services is ensured by extremely capable staff, innovative R&D, highly automated production technology and efficient logistics. The Group has extensive experience in using tinting systems and marketing branded products.

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!