Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
M1
 

BETOLUX AKVA ПРАЈМЕР

Водоразредлив акрилен прајмер за заштита на бетонски површини и третирање на површини пред нанесување на Betolux Akva бојата за подови. Се корисит во суви станбени, деловни простории и магацини.

The paint is suitable for interior floorsThe paint is water-borneTool: rollerTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
ПРВ ЧЕКОР ДО СОВРШЕНА БОЈА

Бетонот е материјал со мазна структура и поради таа причина примената на завршните премази е отежната. За најдобри резултати, најпрвин подгответе ја површината за бојадисување: Нанесете акрилен прајмер за подови Betolux Akva.

ЈА ПОДОБРУВА АДХЕЗИЈАТА НА БОЈАТА

Betoliuks Akva прајмер совршено се апсорбира во порите на бетонот и ја подобрува адхезијата на бојата на завршната обработка. По неколку часа површината може да се бојадисува. Резултатот е – траен и естетски под што лесно се чисти.


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
25.02.2008
 

Betolux akva прајмер

Опис
Водоразредлив акрилен прајмер со непожолтувачка карактеритика.
Карактеристики на произвоодот
Погоден за бојадисување на нови и веќе третирани бетонски подови пред лакирање со Betolux akva бојата за бетон. Прајмерот се апсорбира добро во конкретните пори и го подобрува примањето на боја.   Исто така е погоден како производ кој ја врзува прашината со бетонскиот под. 

Перпорачана употреба
Заштита на бетонски површини на суви станбени, деловни, и магацински простории.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior floors The paint is water-borne Tool: roller Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Градежен материјал (емисиона класа)
M1
Покривност
5-10 m2/l.
Пакување
5 l.
Разредувач
Water
Метод на примена
Четка или ваљак.
Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Вториот слој може да се нанесе после 2 часа.


Содржина на цврсти материи
n. 9 %
Густина
n. 1 kg/l, ISO 2811
Начин на чување
Заштитете од мраз.
Шифра на производот
270_6001/3

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се бои мора да биде сува најмалку 4 недели пред нанесувањето на бојата. Релативната влажност на бетонот мора да биде помалку од 97%. Во текот на нанесувањето и сушењето на бојата температурата на површината и воздухот мора да биде најмалку + 10 º C, а релативната влажност на воздухот помалку од од 80%.
Не нанесувајте на влажна или непорозна подлога.
Припрема
Отстранете го цементот со машина за брусење. Отстранете ја прашината.
Priming
Пред употреба на производот добро промешајте.
Неразредениот прајмер нанесете го со четка или ваљак. Количината на прајмер на површината е соодветна кога се апсорбира во порите и не останува филм на површината. Припремената површина може да се обои со Betolux akva после 2 часа под нормални услови.
Чистење на алатот
Алатот исчистете го со вода или Tikkurila Pensselipesu средство за чистење.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Safety Data Sheet - Betolux Akva Primer

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете ги во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR: not classified
ssa250208 / akk030308 / lko250208 / 0066300-

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!