Tikkurila "EU Flower" производи


EcolabelСо изборот на производи со симболот "EU Flower" вие правите еколошки исправен избор. Симболот EU Flower е ознака за еколошки налепници за европската заедница.

За повеќе информации за симболот, критериумот и квалитетот, погледнете: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

EU proizvodi

Технички податоци
Safety data sheet
Joker - Акрилна антиалергиска латекс боја Технички податоци
Tikkurila_Joker