Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
 

Водоразредлива боја за боење на школски табли. Се применува на ѕидови и мебел, за создавање површина како на табла. Пишувањето со креда прави добра адхезија со површината и може лесно да се избрише.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
ЕДНОСТАВНО И ПРАКТИЧНО
Еколошки прифатлива боја која се разблажува со вода, без мирис, практична за нанесување и употреба. Се нанесува со валјак, четка или спреј. Достапно во мали пакувања.
ИДЕЈА ЗА ЕНТЕРИЕР

Бојата Liitu е погодна за употреба не само за училишни табли туку и за ѕидни површини, детски соби, врати, барови и табли. Кредите добро се лепат на површината со бојата Liitu, оставајќи трага која може многу лесно да се избрише без оставање на траги.


ИЛЈАДНИЦИ БОИ

Кој вели дека со креда може да се пишува само на црна или зелена површина. Новата боја Liitu со ефект на училишна табла може да се тонира во преку 20.000 нијанси. Изненадете се и себе и вашите гости со живописни бои на ѕидот кои можат да се обојуваат со каква било боја од креда.Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
22.09.2014
 

Liitu - боја со ефект на школска табла

Опис
Водоразредлива боја за боење школски табли.
Карактеристики на произвоодот
Се применува на ѕидови и мебел,  за создавање на површина како табла. Пишувањето со креда прави добра адхезија на обоената површина и лесно се брише.  
Перпорачана употреба
Ѕидови, мебел.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is matt The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Базни бои
A and C
Палета на бои
Tikkurila Symphony 2436 тон карта. Додаток стандардна боја Црна 202.
Степен на сјај
Matt
Покривност
8-10 m2/l.
Пакување
A и C: 0.225 l i 0.9 l. Црна стандардна боја 1/3 l и 1 l.
Разредувач
Water
Метод на примена

Ваљак, четка или прскалица.

Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Другиот слој се нанесува во разлика од 6h.

Површината е подготвена за употреба после една недела.

Отпорност на мокро чистење
SFS-EN 13300 класа I, ISO 11998
Содржина на цврсти материи
Приближно 39 %, во зависност од нијансата.
Густина
approx. 1.2 kg/l, depending on shade, ISO 2811
Начин на чување
Заштитете од мраз.
Шифра на производот
39V6001-3

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се бои мора да биде сува, температурата на воздухот најмалку +8 C, а релативната влажност на воздухот помалку од 80 %.
Припрема
Небоени површини :
Отстранете ги нечистотиите и прашината од површина. Доколку е потрбно, пополнете ги пукнатините со соодветното полнило, и избрусете ја исушената површина. Отстранете ја прашината. На ѕидната површина нанесете Feelings универзален прајмер или Varma прајмер, а за мебел нанесете Feelings прајмер за мебел, Helmi прајмер или Oteks Akva.

Предходно боени површини:
Исплакнете ги предходно обоените површини со Maalipesu детергентот за чистење, пратете ги инструкциите на етикетата.
Оставете да се исуши. Избрусете ја површината и отстранете ја прашината. Пополнете ги сите дупки и пукнатини со соодветното полнило. Нанесете прајмер со соодветен производ како Feelings универзален прајмер, Varma прајмер Feelings прајмерза мебел, Helmi прајмер, или Otex Akva доколку е потребно.

Премачкување
Пред употреба на Littu добро промешајте.Доколку е потребно разредете со вода. Нанесете ја бојата со ваљак или четка 1 -2 пати.
Чистење на алатот
Исчистете го алатот со вода. Доколку бојата е благо зацврстена, се препорачува употреба на Tikkurila средството за чистење.
Упатство за одржување
Површинта може да се чисти месец дена после боењето: Површината се чисти со неутрални pH ( 6-8) детергенти за миење садови, користете мека четка, сунѓер или крпа. Исчистете ги многу валканите површини со салби алкидни ( pH 8-10 ) детергенти користете сунѓер или крпа. Внимателно измијте ја површината. Производот ја постигнува својата конечна цврстина и трајност после месец дена под нормални услови, така што треба внимателно да се третира за тоа време. Доколку површината треба да се исчисти веднаш по нанесувањето, тоа направете го со мека четка или влажна крпа.
Упатство за одржување
Површина која е обоена со Liitu бојата, може одново да се премачка со Liitu бојата.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(категорија A/d) 130g/l(2010)
Liitu содржи VOC max. 130g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Содржи 1,2 - benzisotiazol-3 ( 2H) -1 i 2,4,7,9 - tetramethildec -5 -in -4,7- diol. Може да предизвика алергиска реакција. Носете заштитни ракавици. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Tikkurila Liitu Blackboard paint

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете ги во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
ADR: not classified
ser250914 / mkv170314 / garta04062014 / akk290914

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!