Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
MEDM1
 
LUJA 20 - Luja полумат

Специјална акрилна латекс боја која се користи во влажни простории. Содржи компонента која ја спречува појавата на мувла.

KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l
ИЗДРЖЛИВОСТ И ВО ТЕШКИ УСЛОВИ

Luja 20 – полусјај е боја отпорна на силни детергенти и средства за дезинфекција. Се препорачува за простории кои бараат висока отпорност на перење и абење, на пример во болниците.


ЗА ВЛАЖНИ ПРОСТОРИИ

Поради посебните својства Luja претставува идеално решение за влажните простории: кујни, бањи, затворени базени, ходници. Помага да се задржи чистотијата и спречува создавање на мувла.


Бојата на Tikkurila, Luja полумат, е боја отпорна на влага и на преку 10.000 перења. Препорачаниот прајмер – Luja универзален прајмер заедно со Luja 20 создава силна и делотворна бариера за влагата и мувлата.


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
18.12.2013
(Претходна дата 02.07.2013)
 

Luja полумат 20

Опис
Екстремно издржлива акрилна антифугицидна латексна боја. Содржи антибактериски агент кој ја штити бојата.
Карактеристики на произвоодот

Се користи за боење на бетон , гипсени плочи, цигли, и дрвени плочи во ентериери. Погоден е за нови и веќе боени површини.

Перпорачана употреба
Внатрешни ѕидови плфони во простории во кои е потребен висок степен на отпорност на миење и на абење како што се ходници, скалишни простории, болнички ходници, соби за пациенти и други површини каде површината е изложена на поголем од нормалниот напон. Производот иа одобрение за непосреден контакт во прехранбена индустрија (Finnish Food Act 23/2006).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is semi-matt The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l
Базни бои
A and C
Палета на бои
Tikkurila Symphony тон карта.
Степен на сјај
Semi-matt
Градежен материјал (емисиона класа)
M1
Покривност
Приближно 5 - 8 m2/l. 
Пакување
База A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
База C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Разредувач
Water
Метод на примена

Четка, вааљак, или спреј. Кај апаратите за прскање се користи апликација на млаз од 0.015 "- 0.021".

Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

 Суво на допир после 2h. Растојание помеѓу нанесување на слоеви минимум 4 часа.

Wash resistance
Многу добро. Поднесува перење со средства за чистење и дезинфекција кои се користат во болници. Отпоен на разредувачи.
Отпорност на хемикалии
Отпорен на разредувачи.
Отпорност на топлина
85 °C , ISO 4211-2 и ISO 4211-3
Durability
Отпорен на мокро перење: SRPS EN 13300 klasa I, ISO 11998
Содржина на цврсти материи
Приближно 40 %
Густина
1.2 kg/l, ISO 2811
Начин на чување
Заштитете од ммраз.
Шифра на производот
804/5_6001/3

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се бои мора да биде сува, температурата на воздухот најмалку +5 ºC а релативната влажност на воздухот помалку од 80%.
Припрема
Небоени површини:
Отстранете ја прашината од небоената површина. Доколку е потребно, пополнете ги дупките и пукнатините со соодветно Tikkurila Presto полнило или Tikkurila Spakkeli полнило. Избриусете ја површината и отстранете ја прашината. Нанесете слој од Luja Universal прајмер.


Предходно боените површини:
Измијте ја предходно боената површина со средство за чистење според упатството за употреба и оставете да се исуши. Со стругање отстранете ја малку излуштената боја. Избрусете ја површината до мат изглед, и отстранете ја прашината. Пополнете ги отворите и пукнатините со соодветното Tikkurila Presto полнило. Избрусете ја површината и отстранете ја прашината. Доколку е потребно нанесете слој од Luja Universal прајмер.

Премачкување
Добро промешајте пред употреба. Нанесете два слоја со четка, ваљак или прскалица.
Чистење на алатот
По употреба алатот исчистете го со вода. При слабо зацврстување и сушење на боите се препорачува употреба на Tikkurila средството за чистење.
Упатство за одржување
Исчистете ја површината со неутрален ( pH 6 - 8 ) детергент со употреба на мека четка или сунѓер најрано месец дена после боењето. Многу вакланите површини може да се чистат со слабо алкиден ( pH 8 -10 )детргент за чистење и сунѓер. После чистењето внимателно измијте ја површината.

Упатство за одржување
Површината која е веќе боена со Luja завршната боја може да се пребои со било која слична водоразредлива боја.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(категорија A/a) 30g/l(2010). Luja Finishing Paint Semi-matt содржи VOC max. 30g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Safety Data Sheet - LUJA Finishing Paint

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете ги во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
ADR: not classified
sre030314 / pih171213 / niear020911 / 804,805,699-s

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!