Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
MEDM1
 
LUJA 40 - Luja полусјај

Специјална акрилна латекс боја која се користи во влажни простории. Содржи компонента која ја спречува појавата на мувла.

KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l
ИЗДРЖЛИВОСТ И ВО ТЕШКИ УСЛОВИ

Luja 40 – полусјај е боја отпорна на силни детергенти и средства за дезинфекција. Се препорачува за простории кои бараат висока отпорност на перење и абење, на пример во болниците.


ЗА ВЛАЖНИ ПРОСТОРИИ

Поради посебните својства Luja претставува идеално решение за влажните простории: кујни, бањи, затворени базени, ходници. Помага да се задржи чистотијата и спречува создавање на мувла.


LUJA – ЗАШТИТА ОД ВЛАГА

Бојата на Tikkurila, Luja полумат, е боја отпорна на влага и на преку 10.000 перења. Препорачаниот прајмер – Luja универзален прајмер заедно со Luja 40 создава силна и делотворна бариера за влагата и мувлата.


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
18.12.2013
(Претходна дата 02.07.2013)
 

Luja полусјај 40

Опис
Екстремно издржлива акрилна антифугицидна латекс боја за декорација на ѕидови и плафони во ентериер.
Карактеристики на произвоодот

Екстремно издржлива акрилна антифугицидна латекс боја за декорација на ѕидови и плафони во ентериер ( се препорачува кај влажни простории, кујни, бањи, ходници, и холови во рамки на деловни објекти и болници, и простории кои се изложени на константно миење и триење со детергенти и дезинфекциски средства. Погоден за нови и предходно боени површини.

Перпорачана употреба
Внатрешни ѕидови плфони во простории во кои е потребен висок степен на отпорност на миење и на абење како што се ходници, скалишни простории, болнички ходници, соби за пациенти и други површини каде површината е изложена на поголем од нормалниот напон. Производот иа одобрение за непосреден контакт во прехранбена индустрија (Finnish Food Act 23/2006).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is semi-gloss The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l
Базни бои
A and C
Палета на бои
Tikkurila Symphony тон карта.
Степен на сјај
Semi-gloss
Градежен материјал (емисиона класа)
M1
Покривност
Приближно 5 - 8 m2/l.
Пакување
База A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
База C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Разредувач
Water
Метод на примена

Четка ваљак или спреј. За апарат за прскање се корсити апликација на млаз 0.015 "- 0.021", растојание: 0 - 5 %.

Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Површината е сува на допир приближно 2 часа после нанесувањето. Вториот слојн се нанесува 4 часа после првиот.

Wash resistance
Многу добро. Поднесува перење со средства за чистење и дезинфекциски средства кои се користат во болници.
Отпорност на хемикалии
Отпорен на растворувачи.
Отпорност на топлина
85 °C , ISO 4211-2 и ISO 4211-3
Durability
Отпорност на влажно чистење. SFS-EN 13300 класа I, ISO 11998
Содржина на цврсти материи
Приближно 40 %
Густина
1.2 kg/l, ISO 2811
Начин на чување
Заштитете од мраз.
Шифра на производот
804/5_6001/3

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се бои мора да биде сува, температурата на воздухот најмалку +5 ºC а релативната влажност на воздухот помалку од 80%.
Припрема
Небоени површини:
Отстранете ја прашината од небоената површина. Доколку е потребно, пополнете ги дупките и пукнатините со соодветно Tikkurila Presto полнило или Tikkurila Spakkeli полнило. Избриусете ја површината и отстранете ја прашината. Нанесете слој од Luja Universal прајмер.


Претходно боените површини:
Измијте ја предходно боената површина со средство за чистење според упатството за употреба и оставете да се исуши. Со стругање отстранете ја малку излуштената боја. Избрусете ја површината до мат изглед, и отстранете ја прашината. Пополнете ги отворите и пукнатините со соодветното Tikkurila Presto полнило. Избрусете ја површината и отстранете ја прашината. Доколку е потребно нанесете слој од Luja Universal прајмер.


Премачкување
Добро промешајте ппред употреба. Нанесете два завршни слоеви со четка, ваљак или прскалица.
Чистење на алатот
По употреба алатот исчистете го со вода. При слабо зацврстување и сушење на боите се препорачува употреба на Tikkurila средството за чистење.
Упатство за одржување
Исчистете ја површината со неутрален ( pH 6 - 8 ) детергент со употреба на мека четка или сунѓер најрано месец дена после боењето. Многу вакланите површини може да се чистат со слабо алкиден ( pH 8 -10 )детргент за чистење и сунѓер. После чистењето внимателно измијте ја површината.

Производот ја отстварува конечната цврстина и трајност полсе месец дена под нормални услови, така што за тоа време треба внимателно да се однесувате кон површината. Доколку површините треба да бидат исчистени по боењето, исчистете ги полека со ека четка или влажна крпа.
Упатство за одржување
Одржување на бојата:
Површината која е веќе боена со Luja завршната боја може да се пребои со било која слична водоразредлива боја.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(kategorija A/b) 100g/l (2010). Luja Finishing Paint polusjaj sadrži VOC max. 100g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Safety Data Sheet - LUJA Finishing Paint

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете го во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR -
sre030314 / pih171213 / niear020911 / 804,805,699-s

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!