Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
M1
 

Luja универзален прајмер


Акрилна подлога која содржи адитив против габи кој ја штити површината од настанување на мувла. Се користи за заштита и декорација на ѕидови во ентериер.

KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
ШТИТИ ОД МУВЛА

Прајмерот Luja во себе содржи компонента која помага површините во куќата да се исчистат и да се заштитат од мувла. Доколку прајмерот се нанесува во простории со висока влажност се препорачува користење на други производи Luja.

НАВИСТИНА УНИВЕРЗАЛЕН
Универзалниот прајмер LUJA може да се употребува и за нови и за површини што порано биле бојадисувани: бетон, гипс, цигла и картонски површини, иверки и плочи од лесонит. Погоден е како прајмер за боите Luja, како и за која било акрилна боја на Tikkurila за внатрешни изработки.МОЖНОСТ ЗА НИЈАНСИРАЊЕ НА ПРАЈМЕРОТ
Прајмерот Luja добро се лепи на исчистените површини кои претходно биле бојадисани со латекс, алкидни, епоксидни и каталички бои. Белата основа може да се нијансира според тон картите Tikkurila Symphony.
Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
18.12.2013
(Претходна дата 15.12.2011)
 

Luja универзален прајмер

Опис
Акрилна латекс боја.
Карактеристики на произвоодот

За подлогирање и доработка на бетон, површини третирани со полнило, цигла, малтер, и дрвени панел плочи. Исто така има добра адхезија на површини боени со латекс  и алкидна боја како и на површини на кои се нанесени епоксидни и киселински катализирани бои. СДодржи антибактериски  агент кој ја штити површината на бојата.

Перпорачана употреба
За декорација и заштита на ѕидови и плафони во ентериер. Погоден како прајмер за Luja завршни бои, и Tikkurila акрилни бои за ентериер.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is full-matt The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Базни бои
AP
Палета на бои
Бела. Може да се нијансира според Tikkurila Symphony тон карта. Користете само половина количина од бојата дадена воформула. Точноста на бојата не е совршена.
Степен на сјај
Full-matt
Градежен материјал (емисиона класа)
M1
Покривност

На неапсорбирачки површини 7 – 10 m2/l. апсорбирачки површини 5 - 8 m2/l

Пакување
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Разредувач
Water
Метод на примена

Четка, ваљак или спреј. За примена на прскалка користете наставок 0.015” – 0.021”

Разредување 0-10%

Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот
Сув на површина после еден час. Вториот слој нанесете го посе 2 часа.
Durability
Отпорност на чистење со мокра крпа: SFS-EN 133000 класа II, ISO 11998
Отпорност на хемикалии
Отпорен на средства за чистење и слаби расворувачи на пример White Spirit.
Отпорност на топлина
85ºC, ISO 4211-3.
Содржина на цврсти материи
36 %.
Густина
1.4 kg/l, ISO 2811.
Начин на чување
Заштитете од мраз..
Шифра на производот
219_0201

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината коај се бои мора да биде сува, температурата на воздухот најмалку +5ºC, а релативната влажност на воздухот 80%.
Припрема
Небоени површини:
Отстранете ги сите нечистотиии прашина. Нанесете Luja универзален прајмер. Пополнете ги дупките и пукнатините со соодветното P полнило. На крај нанесете Luja завршна боја.


Предходно боени површини:
Измијте ја предходно боентата површина, со средство за чистењеи и внимателно исплакнете со вода. Пополнете ги дупките и пукнатините со соодветното полнило и избрусете ја исушената површина.
Отстранете ја прашината од брусење.
Премачкување
Пред употреба на прајмерот добро промешајте, и по потреба додадете вода. Прајмерот нанесете го со четка, ваљак или прскалица.
Чистење на алатот
По употреба на алатот исчистете го со вода. Доколку бојата на четката се исуши, се препорачува употреба на Tikkurila Pensselipesu средството за чистење. За употреба на детергент следете ги упатствата на произведувачот. Површината не смее да остане влажна после чисетење.
Упатство за одржување
Исчистете ја површината со неутрален (pH 6-8) детергент со мека четка, крпа или сунѓер, најдоцна еден месец после боењето.

По боењето внимателно постапувајте кон површината во текот на неколку недели, бидејќи бојата ќе ја дотисгне кончната цврстина и трајност ,во нормални услови, после месец дена од бојадисувањето.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(категорија A/g) 30g/l(2010)
Luja Universal Primer содржи VOC max. 30 g/l

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не се класифицира како опасен. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Safety Data Sheet - LUJA Universal Primer

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете го во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR -
sre200114 / ssa130308 / ars070408 / mpy251005 / 2190201

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!