Magnetic боја

Водоразредлива специјална боја за внатрешна употреба, која овозможува привлекување на магнети на површината обоена со Magnetic бојата

Ефектот на Magnetic бојата

Претворете го било кој дел на ѕидот во магнетна таба, едноставно обојте го го со Magnetic бојата. Magnetic содржи честички на железо и на тој начин обоените површини привлекуваат магнети.