Бојадисување на плафон од гипсено цементни плочи и плочи во влажни подрачја

četka 1 - dugačka

1. Со четка отстранете ја прашината од површина.

Required tools:

 
spahtla 2

2. Пополнете ги дупките од штрафови или други мали оштетувања, како и дупките помеѓу даските користејќи филер за влажни простории (или некој друг сличен производ.

Required tools:

 
alat 4

3. Ишмирглате ја површината со шмиргла и отстранете ги честичките прашина.

Required tools:

 
 
a-traka

4. Залепете трака така да ги заштитите сите рабови, а потоа празнините исфугирајте ги користејќи полнило за влажни простори (или некој друг сличен производ)

Required tools:

 
 
3,6

5. Нанесете кит за влажни простории (или некој друг сличен производ) на деловите на трака малтерисување и израмнување на површината.

Required tools:

 
3,7

6. Ишмирглајте ги деловите на површината каде е нанесен гит, и отстранете ја прашината со четка.

Required tools:

 
 
a.valjak

7. На површината нанесете Luja универзален прајмер во два слоја.

Required tools:

 
valjak 6

8. На така припремената површина, нанесете Luja завршна боја.

Required tools:

 
ciscenje 7

9. Измијте го алатот со детергент и добро исплакнете го со вода.