НАПОМЕНА!


Боите кои се прикажани на екранот се електронски произведени. Не се вистинските реални модели на боја, бидејќи структурата на материјалот, сјајот, осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечниот избор на боја секогаш избирајте го од тон карта со помош на вашиот продавач во опкружувања и услови за какви таа боја е наменета.