Боење бетонски и камени ѕидни површини и ѕидови од иверка и лесонит плочи кои се предходно третирани со боја

stari zid 1

1. Исчистете ја површината од прашина и нечистотии со користење на детрегент. Темелно измијте и оставете да се исуши.

 
stari zid 2

2. Со користење на стругач отстранете го страиот слој на цементна млеко.

Required tools:

 
stari zid 3

3. Затворете ги деловите од кои сте го отстраниле цементното млеко и нанесете слој малтер.

 
stari zd 4

4. На површината нанесете 1-2 слоја Luja завршна боја.

Required tools:

 
ciscenje 7

5. После употреба на алатот добро измијте го и оставете да се исуши.