Боење дрвен мебел

Namestaj drvo 1

1. Лесно избрусете ја површината со шмиргла, а прашината отстранете ја со крпа или четка.

Required tools:

 
 
namestaj drvo 3

2. Пукнатините и вдлабнатините пополенте ги користејќи полнило за дрво.

Required tools:

 
Namestaj drvo 1

3. Ишмирглајте ја површината, а потоа отстранете ја прашината со четка или крпа.

Required tools:

 
 
namestaj drvo 3

4. На површината нанесете Luja универзален прајмер.

Required tools:

 
Namestaj drvo 4

5. После прајмерот, на површината нанесете 2 слоја завршна боја Unica Akva.

Required tools:

 
drvo 7

6. После употреба, добро исчистете го алтот и измијте го со вода, а потоа оставете да се исуши.