Боење дрвени подови со водоразредливи бои

Drvo 1

1. Лесно избрусете ја површината и отстранете ја прашината со влажна крпа или правосмукалка.

Required tools:

 
 
drvo 3

2. Израмнете ги вдлабнатините и гребнатините користејќи полнило за дрво.

Required tools:

 
drvo 4

3. Ишмирглајте ја површината и отстранете ја прашината со влажна крпа или правосмукалка.

Required tools:

 
 
drvo 5

4. На површината нанесете Luja универзален прајмер.

Required tools:

 
drvo 6

5. На прајмерот нанесете 2-3 слоја завршна боја за бетон Betolux Akva.

Required tools:

 
drvo 7

6. По употреба на алтот, добро измијте го користејќи детергент, а потоа измијте со вода.