Боење метални делови на мебел

metal 1

1. Отстранете ја прашината и мрснотиите од метланата површина користејќи детергент. После тоа избришете со чиста крпа и оставете да се исуши.

Required tools:

 
metal 2

2. За'рѓаните делови исчистете ги со шмиргла и исполирајте ја површината. Прашината отстранете ја со четка или крпа. Z

Required tools:

 
 
metal 3

3. На површината нанесете Otex адхезиски прајмер.

Required tools:

 
metal 4

4. После прајмерот, на површината нанесете 2 слоја завршна боја Unica akva.

Required tools:

 
metal 5

5. Полсе употреба, добро исчистете го алатот и измијте го со вода.