Боење на дрвени панелски ѕидови и плафони во влажни простории

četka 1 - dugačka

1. Исчистете ја прашината од површината со четка.

Required tools:

 
a.spahtla2

2. Отстранете ја смолата со челична шпахтла.

Required tools:

 
a.punilo4

3. Евентуралните оштетувања пополенте ги со брзосушив филер (или некој друг сличен производ)

Required tools:

 
a.smirglanje5

4. Со шмиргла избрусете ја површината и со четка отстранете ја прашината.

Required tools:

 
 
a.luja6

5. Површината премачкајте ја со Luja прајмерот во еден слој. За нови панели исто така се препорачува примена на прајмер пред нивнотот монтирање.

Required tools:

 
luja boje

6. Нанесете 1-2 слоја покривна боја Luja.

Required tools:

 
a. čišćenje

7. После употребата на латот измијте го со средство за чистење и добро исплакнете го со вода.