Боење на материсани плафони

četka 1 - dugačka

1. Отстранете ја прашината од површината со четка.

Required tools:

 
 
debeli valjak 5

2. На површината на плафонот нанесете еден слој Luja универзален прајмер.

Required tools:

 
valjak 6

3. Нанесете 1-2 слоја Harmony, Joker или Luja боја.

Required tools:

 
ciscenje 7

4. По завршување со бојадисувањето алатот измијте го со средство за чистење и добро изсплакнете го со вода.