НАПОМЕНА!

Боите кои се прикажани на екранот се електронски произведени. Не е вистински одраз на реалните модели на боја , бидејќи структурата на материјалот , сјајот и осветлувањето , делува на перцепцијата на бојата..Конечната боја секогаш изберете ја од тон карта со помош на вашите трговци во  опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.