После бојадисување

  • За да обезбедите поволни услови за сушење на бојата на собна температура, се препорачува да ја зголемите температурата на задухот и да ја намалите влажноста на воздухот. 
  • Погрижете се во просторијата да имате добра вентилација
  • Пред употреба оставете доволно време да се исуши површината. Сувиот површински слој не значи и конечно сушење. Конечното сушење на материјалот вообичаено бара неколку дена со две недели, во зависност од видот на материјал и дебелината на слојот. 
  • Доколку ви преостанало боја, внимателно ставете го капакот и добро затворете ја конзервата. 
  • Отворените и нијансирани производи немаат продолжен рок на складирање. 
  • Бојата одложете ја како штетен отпад а празните лименки рециклирајте ги.