• Betolux Akva za vaše podove


БОЈАДИСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ BETOLUX AKVA

Betolux Akva е водоразредлив акрил-полиуретански премаз кој претставува одлично решение за бојадисување на бетонски и дрвени подови во суви и затворени простории. Бојата е достапна во широк спектар нијанси, лесно се нанесува и брзо се суши.

tolux Akva е водоразредлив акрил-полиуретански премаз кој претставува одлично решение за бојадисување на бетонски и дрвени подови во суви и затворени простории. Бојата е достапна во широк спектар нијанси, лесно се нанесува и брзо се суши.

BETOLUX AKVA БЕЗ ШТЕТНО ВЛИЈАНИЕ НА ОКОЛИНАТА - КЛАСА М1

Betolux Akva е воден полиуретански премаз за подови кој во животната средина ослободува супстанции преку испарувања. Наменет е за бојадисување на бетонски и дрвени подови во затворен простор, кои се изложени на умерен механички и хемиски стрес. Исто така, погоден е за обнова на подовите кои претходно биле боени со алкидни или епоксидни бои или лакови.

ШИРОК ИЗБОР НА БОИ

На малите дрвени или бетонски површини бојата се нанесува со помош на синтетичка четка. На бетонските површини исто така може да се користи и валјак. Бетолукс Аква има можност за нијансирање во широк спектар бои од каталогот Бои за подовиBetolux Akva boja za beton 0.9L

Betolux Akva - боја за подови

 

Се користи за заштита на бетонски и дрвени површини во ентериери. Погодна е за преработка на боја на подови кои предходно биле боени со алкидни и епоксидни бои или површини предходно третирани со епоксиден лак.


The paint is semi-gloss
The paint is suitable for interior floors The paint is water-borne Tool: roller Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
5
The coverage of the paint on smooth surfaces
7