Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
MED
 

OTEX - адхезиски прајмер

Универзален брзосушив специјален алкиден прајмер за долготрајна квалитетна заштита на различни површини во ентериер и екстериер.  


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is suitable for exterior wallsThe paint is solvent-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
КАКО СРЕДЕН ПРАЈМЕР

Нанесете прајмер Otex на површините во ентериерот кои бараат добро прилепување и адхезија. Совршен е како прајмер за надворешните рамки на прозори кои претходно биле бојадисани со бои на база на полиуретан.


ИЛЈАДНИЦИ БОИ

Прајмерот Otex е мат и може да се нијансира според тон картите Tikkurila Symphony. Основата AP може да се користи како бела боја или може да се нијансира.


ЗА ПРОБЛЕМАТИЧНИ ПОВРШИНИ

Адхезивниот прајмер Otex брзо се суши и остава цврст слој дури и на проблематичните површини како стакло, плочки, пластика, алуминиум и поцинкуван челик. Овој прајмер добро се прилепува на површините бојадисани со алкидни бои.Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
07.03.2012
(Претходна дата 21.12.2011)
 

Otex - адхезиски прајмер

Опис
Полн мат, брзосушив, адхезски прајмер кој содржи градежна смола.
Карактеристики на произвоодот

Добра адхезија на површини кои бараат посебно подлогирање како што се стакло, плочки, стаклени влакна, PVC пластика, алуминиум, поцинкован лим и површини обложени со алкидни и каталитички бои. Содржи антикорозивни пигменти.


Перпорачана употреба
Внатрешни површини кои бараат одлично подлогирање и за надворешноста на рамките на прозорите кои се обработени со полиуретански или каталитички бои.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is suitable for exterior walls The paint is full-matt The paint is solvent-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Базни бои
AP and C
Палета на бои
Нијанси достапни по Tikkurila Symphony тон карта. Точноста на бојата не е совршена.AP базата на бојата може да се користи како бела и како нијансирана додека C базата се користи смао нијансирана.
Степен на сјај
Full-matt
Градежен материјал (емисиона класа)
MED
Покривност
8-10 m2/l.
Пакување
Бела: 1/3
База боја AP: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
База боја C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Разредувач
Spray Thinner 1032 and White Spirit 1050
Метод на примена

 Метод на нанесување: Четка, ваљак, или прскалица.

Разредете со вода 10%

Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Суво на површина после еден час, можност за брусење и нанесување следен ден.

Содржина на цврсти материи
48 %
Густина
1.4 kg/l white, ISO 2811
Шифра на производот
203_6201

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површната која се бојадисува мора да биде сува, температурата на воздухот најмалку + 5ºC, а релативната влажност на воздухот помалку од 80%.
Priming
Небоени површини:
Одстранете ги нечистортиите и прашината од новите површини. Чворовите на дрвените површини премачкајте ги со Tikkurila Knotting лакот. Површината која бара специјална адхезија измијте ја со Maalipesu средството за чистење и внимателноо измијте со вода. Избрусете ја површината. После бришењето, одстранете ја прашината.

Предходно боени површини:
Предходно боените површини измијте ги со Maalipesu средствот за чистење и внимателно исплакнете со вода. Избрусете ја површината. Одстранете ја прашината.
Премачкување
Промешајте го Otex пред употреба и ако е потребн о разредете. Нанесете Otex со четка, ваљак или прскалица.

Otex прави добра адхезија така да често нема постреба од брусење. Кога е неопходно да се постигне мазна површина, користете фино суво брусање.
Чистење на алатот
По употреба алатот измијте го средство за чистење и отстранување на вишок боја.
Упатство за одржување
Површината третирајте ја со внимателност, крајниот степен на цврстина се постигнува околу месец дена од нанесувањето под нормални услови. Ако е потребно чистење, користете мека четка или вла
на крпа за чистење. Исчистете ја површината најрано еден месец по бојадисувањето.
Користете неутрален (pH 6-8) агент за перење со мека четка, сунѓер или крпа за прашина.
Извалканите површини можат да бидат исчистени со крпа или сунѓер, а за чистење користете неутрален (pH 8-10) детергент. Внимателно измијте ја површината.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
EU VOC 2004/42/EC-limit value: (категорија A/i) 500g/l (2010). Otex содржи VOC max. 500g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Содржи: нафта, растворувач за нафта. Запаливо. Штетно за водни животни, може да има долготрајни негативни ефекти во водената средина. Немојте да го вдушувате испарувањето / спреј. Користете само во добро проветрени простории. Ако се проголта, веднаш побарајте совет од лекар и покажете ја етикетата. Не ја испуштајте во канализација Чувајте ја подалеку од деца. Содржи метил етил кетоним. Може да предизвика алергиски реакции. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Safety Data Sheet - OTEX Adhesion Primer

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Избегнувајте испуштање во канализација, водоводни системи и земјиште. Рециклирајте ги празните лименки или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад треба да се уништи во согласност со локалните прописи за опасен отпад.
ТРАНСПОРТ
ADR: 3 III, Drums/vessels < 450 litres: not subject to ADR because of high viscosity
sre150312 / kmm160312 / tpi250308 / mpy261005 / 203-s

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!